Urbanisme

Totes Fem Badia impulsem una política urbanística més participativa, on la ciutadania i les entitats tinguin un espai per opinar i proposar idees.
Defensem un urbanisme ecològic i sostenible on es puguin aprofitar els recursos del nostre municipi i mantenir-los en bon estat.

Per això entenem que calen més zones verdes i una millora de zones que en l’actualitat no es troben en bones condicions, com per exemple els nombrosos parcs infantils.

Volem una Badia sostenible i accessible, sense barreres arquitectòniques i amb unes voreres en bon estat que permetin una bona mobilitat als veïns i veïnes.

 • Volem millorar i ampliar el camí verd al costat de la C58 per reduir l’impacta visual i acústic.

 • Crearem un pla de millora i manteniment dels parcs infantils.

 • Promourem una zona de Parc Urbà als terrenys exteriors del Poliesportiu vell.

 • Habilitarem un espai vigilat per l’aparcament de camions i vehicles pesants.

 • Aplicarem l’ordenança municipal de civisme i convivència perquè l’obra pública i privada es produeixi sense molèsties als veïns i veïnes.

 • Treballarem per la rehabilitació i el manteniment d’edificis públics en desús.

 • Crearem un pla de manteniment de voreres i per la eliminació de barreres arquitectòniques.

 • Resoldrem els problemes d’inundacions per falta de “desaigües” a l’Avinguda de la Mediterrània.

 • Procurarem que als carrers hi hagi una il·luminació adequada, sense zones fosques per a la seguretat de les dones i vianants.

 • Obrirem processos participatius per conèixer l’opinió i les propostes urbanístiques dels veïns i veïnes.

 • La informació sobre les obres de manteniment de la via pública i altres que afecten directament als veïns serà per nosaltres, prioritari.