Transparència i comunicació

A Totes Fem Badia creiem que per a que la ciutadania pugui formar part de l’Ajuntament i participar en la seva gestió, l’equip de govern ha de garantir la transparència i comunicació, a través de comunicats i publicació de pressupostos.


  • Donant veu a la població a través dels mecanismes que establirem: Consells, reunions veïnals ..
  • Publicant de forma periòdica l’activitat i els projectes que es portin a terme a les diferents àrees.
  • Exposant públicament els resultats dels projectes que es portin a terme.
  • Avaluant, amb la participació dels veïns, els resultats obtinguts.