Salut pública

Badia del Vallès és un municipi que ha hagut de lluitar des dels seus inicis per tots i cadascun dels serveis públics que fins ara s'han prestat, i hem vist com darrerament s'han perdut part d'aquests serveis públics, sobretot a l'àrea sanitària, en benefici de l'àrea privada.Cal, doncs, reivindicar la tornada d'aquests serveis i donar recolzament a les lluites veïnals que reclamin la restauració d'uns serveis públics de salut que cobreixin les necessitats dels veïns i veïnes del nostre municipi.

Per coordinar aquestes reivindicacions proposem les següents mesures:

 • Crearem el Consell de Salut amb la participació de l’associació de veïns , associacions d’afectats per alguna malaltia en concret, de professionals quan calgui, i veïns i veïnes que hi tinguin interès.

 • Fomentarem la sanitat preventiva promovent campanyes pel bon us de la medicació i evitar l'automedicació que pot ser contraproduent.

 • Fomentarem activitats físiques per a amplis sectors de la ciutadania.

 • Ens posicionarem en la defensa de la sanitat pública i de qualitat.

  • Treballarem per la recuperació del personal mèdic i sanitari que s'ha perdut en els darrers anys.

 • Lluitarem juntament amb les veïnes per recuperar els serveis perduts al CAP i augmentar, entre d'altres, el servei de salut mental.

 • Volem una millora en les urgències 24h de les farmàcies. Treballarem per buscar una solució per tenir cobert aquest servei

 • Defensarem el servei d’ambulàncies.

 • Augmentarem el nombre de desfibril·ladors cardíacs i els punts d'accés i farem difusió del seu funcionament.

 • Fomentarem l'educació preventiva en malalties de transmissió sexual (ETS) mitjançant campanyes de sensibilització.

 • Promourem l'educació preventiva en drogodependència amb campanyes de sensibilització.

 • Garantirem una atenció sanitària no discriminatòria en l’àmbit sanitari:

  • Evitar llenguatge sexista

  • Tractar amb respecte a totes les persones, sigui quina sigui la seva nacionalitat o procedència

  • Respectar el col·lectiu LGTBI i els seus drets

 • Millorarem la comunicació entre els professionals de la sanitat, la ciutadania i l’Ajuntament a través del Consell Municipal de Salut.

 • Fomentarem la participació de la ciutadania en les campanyes de prevenció.