Objectius


Aquest és un nou projecte politic per treballar per una ciutat de la que ens puguem sentir orgullosos i sobretot on hi trobem allò que necessitem per viure dignament amb un veritable funcionament democràtic i participatiu. En el que tothom qui comparteixi els objectius i funcionament que entre tots es decideixin, hi tigui cabuda.

Treballar per una ciutat de la que ens puguem sentir orgullosos i sobretot on hi trobem allò que necessitem per viure dignament.


Badia neta

Una ciutat neta

Igualtat i Diversitat

Una ciutat on es respecti la igualtat entre les persones siguin del sexe que siguin, tinguin la orientació sexual que tinguin, vinguin d'allà on vinguin.

Cultura

Una ciutat on la cultura hi tingui espai per a ser viscuda.


Ecologia

Participació

Drets Socials

Una ciutat en la que els valors de la ecologia, i d'una vida saludable siguin defensats fins a fer-los una realitat.

Una ciutat on les nostres veus siguin escoltades, representades i defensades allà on calgui.

Una ciutat en la qual es garanteixi la plena integració a la societat amb polítiques distributives dels recursos econòmics i d'acció social.