TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ


Una de les coses que ens identifica és la participació, és per això que volem portar-la també a l’Ajuntament.


Creiem que tota la ciutadania ha de ser partícip dins de l’Ajuntament, a través de processos participatius i Consells on puguin dir la seva i prendre decisions pel municipi.

  • Impulsarem l’organització d’Assemblees participatives en les quals recollirem propostes de la ciutadania, es fomentarà el respecte i el sentiment de pertinença al nostre municipi.
  • Potenciarem el servei de mediació en les comunitats per tal d'aconseguir que les desavinences entre el veïnat no impossibiliti la millora i/o la gestió de l'edifici comunitari.
  • Crearem Consells Municipals de Participació que siguin enriquidors i vinculants.
  • Impulsarem la creació de xarxes socials dins del municipi.
  • Impulsarem la participació dels col·lectius més vulnerables per fomentar la inclusió social