Mobilitat

Totes Fem Badia volem potenciar una mobilitat sostenible i de qualitat, accessible per a totes les persones i amb bones connexions amb els altres municipis.


 • Millorarem la comunicació en transport públic amb les poblacions i polígons industrials propers.

 • Potenciarem la connexió entre els dos Vallesos (Fem Vallès).

 • Negociarem amb SARBUS:

  • La millora d’horaris dels autobusos amb Cerdanyola, Sabadell i Barcelona.

  • L’augment de la freqüència de pas dels autobusos cap a la UAB.

  • Que els autobusos de Sabadell parin sempre al Taulí.

  • Que els autobusos de Cerdanyola arribin al CAP de Ripollet.

 • Potenciarem la construcció de nous carrils bici que ens comuniquin amb Cerdanyola, Sabadell i Barberà.

 • Treballarem per la recuperació del Riu Sec i la finalització del carril Bici fins Cerdanyola.

 • Crearem un registre municipal per a l’ús compartit del cotxe.

 • Volem crear un “Grup del voluntariat per a l’educació viària”.

 • Donarem suport a les plataformes de defensa del transport públic

 • Volem augmentar els controls de sorolls i contaminació de ciclomotors i altres vehicles de motor per part de la Policia Municipal

 • Elaborarem un estudi per trobar una solució a l’acumulació de persones a l’hora de portar i recollir els infants a les entrades de les escoles.

 • Potenciarem el desplaçament a peu, en bicicleta i en transport públic.

 • Regularem l’ús dels patinets i vehicles semblants.

 • Impulsarem els controls i vigilància dels vehicles immobilitzats més del temps establert.

 • Crearem un Consell de Mobilitat format per la associació de comerciants, associació de veïns, gent gran, plataforma per el transport públic, governació, policia local i protecció civil.

 • Estudiarem la bonificació del bitllet per persones grans i persones amb necesitats especials, per desplaçar-se per Badia dins les xarxes existents.

 • Farem una campanya contra les actituds masclistes, xenòfobes i LGTBIfòbiques al transport públic, per tal que totes les persones es sentin segures.

 • Potenciarem la participació de la ciutadania, i millorarem la comunicació en aquest àmbit a través del Consell de Mobilitat.

 • Animarem a la ciutadania a participar en el Grup del voluntariat per la educació vial.