Infància i joventut

Els infants i joves són el futur del nostre municipi; per això impulsarem la seva participació i oferirem més serveis i recursos.
Volem una Badia on els infants i joves se sentin escoltats, valorats i agents actius del nostre municipi.

 • Potenciarem els espais familiars

 • Impulsarem mesures de manteniment i millora dels serveis de criança i lactància materna.

 • Millorarem el servei de Casal d’Estiu perquè sigui públic i accessible

 • Augmentarem les hores de reforç escolar.

 • Crearem un servei municipal d’aprenentatge de llengües presents al nostre municipi.

 • Augmentarem les dotacions per a beques del menjador. Tenir a l’horitzó l’objectiu final de treballar per generalitzar la gratuïtat del menú escolar.

 • Realitzarem un estudi de costos per a la creació d’una empresa municipal de serveis de cuina per als menjadors escolars, Llars d’infants municipals i el Centre de dia.

 • Propulsarem la realització programes formatius sobre malalties de transmissió sexual, programes d’educació i orientació sexual.

 • Implementarem programes d’informació orientats a evitar el consum de drogues

 • Impulsarem campanyes de prevenció i sensibilització sobre violències masclistes.

 • Habilitarem espais on els joves puguin participar i donar la seva opinió dins del municipi.

 • Crearem certàmens orientats al reconeixement de la tasca d’infants i adolescents en diferents àrees.

 • Fomentarem l’associacionisme juvenil

 • Impulsarem programes d’informació orientats a evitar el consum de drogues.

 • Potenciarem polítiques d’emancipació personal basades en els eixos de la formació, l’habitatge i la integració sociolaboral.

 • Potenciarem la creació de l’Espai Jove a la Festa Major.

 • Fomentarem que a les escoles i instituts s’abordin temes de desenvolupament sexual i identitats sexuals.

 • Treballarem per l’ampliació de l’horari de la biblioteca en època d’exàmens.

 • Propulsarem campanyes educatives sobre ETS, sexualitat, violència de gènere i altres temes d’interès per als / les joves.

 • Habilitarem espais on als / les joves puguin participar i donar la seva opinió dins del municipi.