Igualtat

Volem que Badia sigui una ciutat feminista i diversa, on totes les persones puguin viure en igualtat i sense ser discriminades pel seu gènere o orientació sexual.És per això que desenvoluparem diverses accions, a més de les que trobareu en altres punts del programa.

  •  Impulsarem habitatges d’emergència per víctimes de violència masclista.
  • Des de l’Ajuntarem impulsarem i facilitarem espais per a fer trobades de col·lectius feministes i LGTBI.
  • Donarem una atenció LGTBI inclusiva .
  • Proposarem una formació en Perspectiva de Gènere per totes les professionals que treballin amb infants.
  • Implementarem processos participatius perquè Badia sigui una ciutat Feminista .
  • Crearem el Pla d’Igualtat Municipal assegurant el seu compliment .
  • Impulsarem la creació d’un Projecte Educatiu en igualtat, del qual participi

     l’Ajuntament, els centres educatius i les famílies.

  • Realitzarem campanyes de sensibilització educativa sobre igualtat, violència masclista i diversitat sexual.