Habitatge

Totes Fem Badia volem aconseguir que l’habitatge de la nostra població estigui a l’abast de totes les persones que el necessitin.
L’habitatge social ha de ser un dret per a totes les persones i és per això que les polítiques d’habitatge adreçades a les persones joves han d’ésser integrals i transversals. Les nostres polítiques d’habitatge han de tenir com a objectiu principal i prioritari garantir l’accés a un habitatge digne i adequat i cada vegada més sostenibles.

Des de Totes Fem Badia proposem aquestes mesures per realitzar-ho:

 • Facilitarem una Regidoria d’Habitatge amb pressupost propi.

 • Impulsarem una Oficina Municipal d’Habitatge i un punt d’atenció energètica.

 • Impulsarem una borsa d’habitatge compartit per a persones grans que viuen soles i joves que vulguin emancipar-se, o que estudiïn.

 • Treballarem per solucionar la manca d’accessibilitat dels pisos “Alcalà”.

 • Treballarem per aconseguir la total retirada de l’amiant dels nostres habitatges

 • Estarem al costat de l’AAVV i el veïnatge per potenciar el Pla Director i que tots els habitatges que ho demanin puguin tenir balcons i ascensors.

 • Estudiarem totes les possibilitat de sostenibilitat energètica dels pisos de Badia i els portarem a terme.

 • Farem un pla d’acció de restauració i protocol de manteniment dels jardins de les comunitats veïnals, tot estimulant-los a tenir-ne cura.

 • Impulsarem el servei de mediació en comunitats amb greus problemes de civisme.

 • Potenciarem i renovarem els pisos de lloguer social (barems, requisits, ...)

 • Des de l’Oficina Municipal d’Habitatge tramitarem i gestionarem la regularització de l’habitatge.

 • Crearem una borsa municipal d’habitatge de lloguer des d’un parc municipal d’habitatge.

 • Gestionarem ajudes per a la reforma d’habitatges que s’incorporin a la borsa municipal de lloguer.

 • Col·laborarem i recolzarem el moviment associatiu implicat en temes d’habitatge: lluita contra els desnonaments, cens d’habitatges buits...

 • Negociarem la transformació dels habitatges sense ús de la casa quarter de la Guàrdia Civil en un parc públic per al lloguer social.

 • Estudiarem la possibilitat de tenir pisos d’emergència per situacions de violència masclista, desnonaments o persones refugiades.

 • Promourem trobades amb els veïns per tal de conèixer les seves inquietuds en temes d'habitatge i buscar plegats les solucions i poder explicar les gestions fetes al respecte.

 • Les gestions fetes per l’equip de govern, seran de coneixement públic.