Gent Gran

  • Crearem un programa de salut i esport destinat a gent gran.

  • Millorarem l’assessorament sobre serveis i recursos.

  • Propulsarem la creació de grups d’ajuda mútua i xarxes de cooperació entre veïnat.

  • Volem fomentar la participació de les persones grans en activitats culturals

  • Lluitarem perquè la Generalitat canviï la seva política en matèria de residències per poder construir una a Badia així com pisos tutelats.

  • Treballarem per fer una ampliació del Centre de Dia

  • Estudiarem possibles solucions per adaptar els pisos de Badia per la gent gran

  • Volem apropar les persones grans als joves, a través d’activitats en les escoles e instituts