Educació

Síntesis

L’educació és una aposta pel present i pel futur. Considerem l’educació com un treball compartit i corresponsable entre famílies, escoles i entorn. Per tant, la política educativa de Totes Fem Badia ha de donar resposta des d’aquesta visió sistèmica, potenciant el concepte de Poble Educador.

Programa educació

Volem entendre l’educació com un dret que va des de les Llars fins a les aules d’Educació d’Adults, passant per l’escola Primària, la Secundària obligatòria, els mòduls de grau mig i superior i potenciar la post obligatòria, amb la qual tots els i les nostres joves podran arribar a la Universitat si així ho desitgen i finalment, l’accés al món laboral, tot això com a eixos educatius.

L’educació és necessària a l’aprenentatge que permet desenvolupar la personalitat i identitat, així com les capacitats físiques i intel·lectuals. Contribueix a la realització personal i això afavoreix la integració social i professional. I aquest és el repte que té Totes Fem Badia per a tots els nostres infants i la joventut de Badia.

 • Exigirem un Ensenyament Públic digne i de qualitat:

  • Potenciarem el Consell Municipal d’Educació

  • Farem la demanda al Departament d’Educació de tots els recursos necessaris segons les necessitats del nostre alumnat en funció de les característiques de la nostra població.

  • Impulsarem trobades amb les AMPES per afavorir la unió, la cohesió i la confiança i que permeti compartir problemàtiques i trobar solucions conjuntament.

 • Treballarem perquè l’educació sigui coeducativa en tots els seus aspectes i d’aquesta manera aconseguir la independència de les dones en tots els àmbits.

 • Farem campanyes d’hàbits saludables: alimentació, esport, no addicció a les xarxes, Internet, participació, fer comunitat, treball d’autoestima...

 • Promocionarem l’esport escolar més enllà dels clubs.

 • Treballarem per fer disminuir el fracàs escolar i l'abandonament dels estudis.

 • Promocionarem als nostres infants i joves a estudis superiors, buscant maneres per acompanyar-los en aquest procés i que no es trobin sols.

 • Treballarem per la millora i adequació dels edificis i pavellons escolars.

 • Potenciarem les activitats i espais infantils en vacances. (patis oberts)

 • Afavorirem la participació de les famílies a través d’Escola de famílies, les Ampes i el Consell Escolar Municipal.

 • Recolzarem el treball de les Ampes de Badia i la coordinació de totes elles en una Federació.

 • Prioritzarem les polítiques inclusives, tot afavorint-les amb beques i projectes especialitzats.

 • Volem recuperar tots els espais que l’Escola d’Adults oferia als nostres veïns i veïnes i per tant hem de promocionar-la i també aprofitar l’orientació educativa que els instituts poden fer als infants.

 • Estudiarem la viabilitat de les escoles-instituts.

 • Negociarem l’ampliació de l’oferta dels mòduls de grau mig i superior al nostre municipi.

 • Dissenyarem el PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) on totes les institucions municipals, associacions, escoles, entitats diverses, diferents professionals de la ciutat i comerços treballarem conjuntament perquè Badia sigui, tota ella, una ciutat educadora en cohesió i convivència per millorar i avançar com a població.

 • Desenvoluparem polítiques d’equitat de gènere per tal de generar una nova perspectiva tant social com institucional.

 • Promourem l’educació sexual i envers valors feministes.

 • Focalitzarem en els plans de formació a les polítiques de gènere.

 • Volem eliminar la discriminació entre homes i dones tot potenciant la visió feminista en habilitats socials, comunicació, empatia i assertivitat.

 • A través de la coeducació volem empoderar les nenes i joves i educar en equitat de gènere.

 • Fomentarem la participació dels Infants a través del Consell d’Infants.

 • Millorarem la comunicació amb les AMPES i centres educatius a través del Consell Municipal d’Educació