Atenció a les persones amb diversitat funcional

  • Volem oferir més veu i participació al col·lectiu en les decisions i activitats del municipi

  • Destinarem part del pressupost a programes d’inclusió i participació

  • Millorarem els recursos perquè puguin realitzar més activitats d’oci

  • Ens comprometem a lluitar a la Generalitat per aconseguir un servei de pisos tutelats a Badia.