Cultura

L'Ajuntament amb la participació de les entitats culturals en el Consell de Cultura, recolzarà a aquestes, en les seves activitats i promourà allà on elles no hi puguin arribar, actes culturals orientats a consolidar una identitat ciutadana i de país, així com donar a conèixer aquelles mostres culturals que es cregui convenient portar a la ciutat. • Formarem el Consell de Cultura com a eina de participació ciutadana i elaborarem un reglament per al seu funcionament:

 • El Consell estarà format pels representants de l'equip de govern, per les entitats, partits polítics i per aquells ciutadans i ciutadanes que vulguin fer-hi aportacions.

 • Es recollirà en el seu reglament, discutit i acceptat per totes elles, la periodicitat de les reunions, el seu funcionament i atribucions .

 • Entre altres atribucions tindrà la d'establir els criteris pels que es concedeixen les subvencions a les entitats i la gestió pública dels espais culturals: Centre Cívic, Auditori, Casal de joves...

 • Dinamitzarem l'auditori a fi de que tingui una programació cultural permanent.

 • Creació d’un calendari amb una programació cíclica que ofereixi teatre, música, cinema i activitats infantils.

 • Fomentarem la cultura dirigida a infants i joves.

 • Donarem més oferta cultural a infància i joventut dins del nostre municipi.

 • Impulsarem la realització d’activitats culturals per part dels infants i joves.  

 • Farem difusió de l'Agenda Cultural a través de tots els mitjans possibles.

 • Incorporarem un panell electrònic a la via pública.

 • Es faran cartells per informar de la programació d’esdeveniments culturals

 • Volem habilitar un espai cultural i associatiu compartit per les entitats

 • Serà de la forma en que es decideixi al Consell de Cultura.

 • S’escollirà una comissió dins del Consell per gestionar i garantir el bon ús de les instal·lacions.

 • Impulsarem la realització d'expressions culturals a espais oberts com el Parc Joan Oliver i la Plaça Major, entre d’altres.

 • Fomentarem les expressions de la cultura Catalana sense que això vagi en detriment d'altres expressions culturals.

 • Procurarem que les expressions culturals siguin diverses.

 • Evitarem espectacles públics amb contingut mascliste, raciste i LGTBIfòbiques.

 • Realitzarem prevenció de la violència masclista a les festes i actes públics, a través del Punt Lila.

 • Potenciarem la participació, com a mínim equitativa de sexes, en els espectacles artístics.

 • Impulsarem la participació de la ciutadania en els actes culturals.