Civisme i convivència

Volem aconseguir que la nostra sigui una ciutat on la bona convivència entre les persones, la neteja dels carrers, i el respecte dels jardins i mobiliari urbans contribueixin al sentiment de pertinença i comunitat.


Per aconseguir-ho, caldrà destinar els recursos adequats i potenciar la formació de la ciutadania en els valors cívics del respecte i la solidaritat.

-Volem aconseguir que els espais públics siguin un espai de trobada i convivència, per això proposem:
 • Educar  fent campanyes de sensibilització i de informació , arribant si cal a sancionar quan s’incompleixin les ordenances de civisme, per evitar males praxis en:

  • Conduccions imprudents de cotxes, motos, bicicletes i patinets .

  • En treure la brossa i altres deixalles quan i on no s’ha de fer.

  • Al passejar els gossos de forma indeguda pel carrer.

  • Fent Controls dels sorolls nocturns.

 • Incrementant la neteja viaria, principalment a les zones perifèriques on ara és escassa.

 • Recuperant espais actualment amb brutícia crònica i convertint-los en espais de passeig.

- No deixarem que les pintades ofensives tinguin presència a les parets de la ciutat. 

- Farem tot el possible perquè els animals domèstics, no siguin un destorb per la convivència i higiene a la ciutat. Cal que els seus amos respectin el control d'excrements, per això:

- Crearem més espais de pipí-can de mides adequades.

- Inculcarem la necessitat de portar ampolles d'aigua per dissoldre els orins dels gossos al carrer.

- Farem complir la normativa existent: portar morrió, anar lligats, declarar-los, i vacunar-los. 

- Treballarem per tenir un nombre suficient d'agents fent rutes aleatòries a peu pels carrers i places.

- Realitzarem campanyes de sensibilització contra el masclisme, l’homofòbia i el racisme.

 Obrirem processos participatius on la ciutadania proposi activitats per millorar la convivència i el civisme del municipi.