Comerç

A Badia del Vallès ens cal un comerç de proximitat com a proveïdor de productes i serveis que la gent del nostre municipi demandaDes de fa temps, la presència de grans superfícies al nostre municipi i a d’altres veïns s’ha convertit en una dificultat alhora de afavorir el desenvolupament del comerç local de proximitat.

A més, les mancances dels locals comercials existents, la inexistent política municipal d’ajuda i promoció del comerç local i la necessitat de dotar de noves eines al Consell Municipal de Comerç que el faci més eficaç i operatiu són d’altres elements que no han permès el desenvolupament de la xarxa comercial que Badia i els seus ciutadans necessitem.

Per mirar de corregir aquestes deficiències i impulsar aquesta xarxa comercial local Totes Fem Badia proposem:

 • Impulsar el Consell Municipal de Comerç dotant-lo de nous instruments per a fer-lo més operatiu i eficient.

 • Potenciar i impulsar a nivell comarcal el Mercat Municipal.

 • Millorar els serveis i prestacions del mercat ambulant:

  • Recollida selectiva, neteja, ubicació i senyalització de les parades

 • Impulsar la creació de plataformes digitals que facin un mapeig dels comerços locals dels serveis i productes que n’ofereixen.

 • Desenvolupar una xarxa de distribució dels productes de comerç local d’entrega a domicili o a un punt de recollida amb horaris flexibles.

 • Fer un pla de dinamització comercial orientat a crear llocs de treball i que doni respostes a les necessitats de la ciutadania.

 • Impulsar convenis de pràctiques remunerades d’estudiants al comerç local.

 • Fer un pla de manteniment dels locals comercials perquè es puguin entregar en perfecte estat per a la pràctica comercial .

 • Fer als comerços partícips de campanyes contra la violència masclista, la LGTBIfòbia i la xenofòbia.