Totes fem Badia  votem en contra de l’augment de sous de l’equip de govern municipal

Totes fem Badia votem en contra de l’augment de sous de l’equip de govern municipal

El passat 3 de juliol es va celebrar un ple en el que es van aprovar els càrrecs i els sous per a la legislatura 2019-2023.


Cartipàs municipal: excessives dedicacions totals i de sous


En total hi hauran 2 regidores dedicats en exclusivitat a l'ajuntament, alcaldessa inclosa, 4 al 80%, 1 al 60% i 3 al 35%. A més, van aprovar un augment de 300 € mensuals per cada un d’ells. Això significarà un augment de la despesa destinada a càrrecs polítics que passarà a incrementar-se quasi 100.000€ l’any respecte de la legislatura passada. Aquest increment injustificable per a l’economia municipal va ser criticat per TfB i per això vàrem votar en contra.

En total es destinaran 25.000 € mensuals per pagar els càrrecs polítics del govern, als que haurem de sumar 6.483,84 € dels 2 càrrecs de confiança. Tot això suposarà una despesa anual de 440.773,76 €, un 3,5% del pressupost total. Molt lluny del percentatge d’altres ajuntaments veïns amb una economia municipal molt més dinàmica que la nostra.

Totes fem Badia ens vam dirigir directament a l’alcaldessa per preguntar-li pels “mèrits” per apujar-se el sou d’aquesta manera i si això estava inclòs al seu programa electoral per aconseguir guanyar les eleccions municipals.


Assignació Grups Municipals i Càrrecs de confiança


Totes fem Badia vàrem fer una proposta alternativa per a les assignacions als Grups Municipals i als regidors de l’oposició. Per a nosaltres, reduir com pretenia el govern municipal a 600 € l’assignació als Grups Municipals afegint 40 € per cada regidor/a era una manera de marcar diferències entre els grups dificultant l’activitat de política i control del Govern. El PSC intentava marcar el que pensen convertir la legislatura: una autèntic corró en el que faran i desfaran a al seva. Totes fem Badia vàrem proposar mantenir l’assignació de 890 € mensuals i 10 € per regidor/a la qual cosa equilibrava les assignacions del tots els grups municipals. Aquesta proposat va ser acceptada i aprovada per la resta de Grups. A més, vàrem proposar reduir les assignacions per dietes a les CI i Plens Municipals de 300 a 200 €. Aquesta proposta va ser desestimada pel govern i la resta de grups de l’oposició. Amb aquesta proposta només volíem adequar i fer justícia a la retribució per preparar una comissió i/o ple municipal.

Des de Totes fem Badia no entenem l’actitud i el plantejament de la resta de Grups de l’oposició, en especial ERC que va votar a favor del regim retributiu i dedicacions dels càrrecs electes. El silenci de C’S en aquests temes ens fa entendre que o no tenen res a dir perquè encara estan aterrant o estan d’acord amb el proposat i aprovat per la majoria absoluta del PSC. Només la rèplica i l’alternativa proposada per TFB va donar a entendre que hi haurà oposició i proposta alternativa.


Totes fem Badia

Ple