Primera jornada de treball per organitzar un programa de govern

Primera jornada de treball per organitzar un programa de govern

Totes fem Badia ha celebrat una jornada per iniciar la construcció d’un programa de govern des de la participació ciutadana, la transparència i la cooperació.

Primera jornada de treball de quatre programades

Totes fem Badia ha programat quatre jornades per treballar la proposta de Govern Municipal cara a les properes eleccions de 2019. Ahir dissabte 24 es va celebrar la primera en la que es van recollir els temes a tractar i es van ordenar en blocs per a proposar possibles solucions. Les següents sessions programades seran el 15 de desembre, 13 de gener i 27 de gener en el que seran tractats els diferents blocs que avui han estat ordenats. El 15 de desembre es tractaran els temes sorgits a Urbanisme, Habitatge, Ocupació, Comerç local i el medi ambient. El 13 de gener es tractaran els temes sorgits al bloc de Serveis a les persones com salut, educació, esports, joventut, tercera edat, infància i seguretat. El darrer dia es parlarà de temes relacionats amb la gestió municipal i d’altres enfocs transversals que afecten la resta de polítiques a desenvolupar com poden ser les polítiques de gènere, la sostenibilitat, la participació ciutadana o la transparència en el govern.

Sessions obertes i participatives

Totes fem Badia ha organitzat aquestes quatre jornades participatives per a fer l’anàlisi de les deficiències i necessitats del nostre municipi, així com les possibles propostes per a solucionar-les. La metodologia utilitzada pretén fer-la participativa i horitzontal on es parteixen de propostes individuals per finalitzar amb consensos col·lectius. Les sessions són obertes i autònomes entre elles; per tant, es pot participar en una sessió, dos, tres o totes i de manera totalment independent. A més, Totes fem Badia ha elaborat un full de recollida de propostes per escrit que també podrà fer-se arribar via email o pàgina web. L’objectiu és que tothom pugui fer-nos arribar la seva proposta i plantejament per a mirar de fer-ne una proposta de govern coherent i realista de les necessitats a Badia.

A més, la Comissió Iniciativa Ciutadana que forma part de Totes fem Badia està elaborant un calendari d’accions a diferents carrers i places de Badia per recollir idees i poder contrastar les nostres amb els veïns i veïnes del municipi. Reproduïm aquí el full per a fer-nos arribar les propostes que trobeu interessants al email de Totes fem Badia o als locals d’AEB ( Burgos 18) o BeC (Oviedo, 3).


Totes fem Badia.


fitxaJPG