Anna Luque escollida com a cap de llista de Totes fem Badia per a les municipals de maig

Anna Luque escollida com a cap de llista de Totes fem Badia per a les municipals de maig

Anna Luque candidata després d’una assemblea molt concorreguda i participativa

A una assemblea amb una alta participació es va deliberar i votar la llista de manera oberta i transparent on cadascuna de les persones assistents va triar la seva llista de candidates. Al final, i després d’una deliberació col·lectiva, els i les candidates proposades per l’assemblea van acceptar el seu compromís amb Totes fem Badia en funció de múltiples factors. El resultat final va ser una llista que barreja experiència, joventut, coneixement, empenta i ganes de treballar per Badia.

L’Anna va agafar amb molta il·lusió i ganes de fer feina col·lectiva el mandat de l’assemblea. Com a persona proposada va dirigir unes paraules a l’assemblea en les que va “animar a treballar fins el 26 de maig encara de manera més dura per fer arribar el missatge de que a Badia un canvi a les maneres de fer no només és ara possible, sinó que és més necessari que mai”. Per l’Anna i l’equip de persones que l’acompanyaran a la llista es tracta de canviar les maneres de fer, donant veu a la ciutadania, per aconseguir que les coses es facin d’una altra manera.


Continuar treballant la proposta de govern


Totes fem Badia, una vegada triada la llista i les principals línies de proposta programàtica continuarà posant ordre a la gran quantitat de idees i propostes sorgides de les diferents assembles organitzades durant els mesos de desembre, gener i febrer. Des de la Comissió de Coordinació endreçaran totes les propostes per presentar-les a la ciutadania en assemblea oberta on seran definitivament ratificades.

A més, Totes fem Badia continuaran amb la ronda de reunions i trobades amb les diferents associacions del Municipi per donar a conèixer les nostres propostes d’acció i recollir-ne les que puguin venir des del moviment associatiu per incorporar-les a la nostra proposta de govern acomplint així amb la idea de fer del programa electoral una eina eficaç, realista, oberta i de compromís amb la ciutadania.


Totes fem Badia